Skip to main content

Communicatie project De Schaloen: toelichting plan, diverse verslagen & visuals

Verslag

Verslag Klankbordgroep 5e bijeenkomst d.d. 18 september 2023

Document

Klankbordgroep presentatie bijeenkomst d.d. 18 september 2023

Verslag

Verslag Klankbordgroep 4e bijeenkomst d.d. 24 mei 2023

Document

Klankbordgroep presentatie bijeenkomst d.d. 24 mei 2023

Document

Schaloenstraat parkeeroplossing

Verslag

Verslag Klankbordgroep 3e bijeenkomst d.d. 21 februari 2023

Document

Klankbordgroep presentatie bijeenkomst d.d. 10 oktober 2022

Document

Klankbordgroep 3 Schaloenstraat parkeeroplossing d.d. 22 februari 2022

Document

Powerpoint presentatie (PDF) Sustay / De Vries & Verburg klankbordgroep De Schaloen d.d. 4 april 2022

Verslag

Verslag (PDF) klankbordgroep De Schaloen d.d. 4 april 2022

Document

Brief gemeente Den Haag t.b.v. omwonenden De Schaloen goedkeuring ontwerp-bestemmingsplan d.d. 7 juni 2021

Verslag

Verslag 3e informatiebijeenkomst: online webinar d.d. 9 maart 2021.

Document

Bezonningstudie De Schaloen n.a.v. 3e (online) informatiebijeenkomst d.d. 9 maart 2021

Verslag

Verslag informatiebijeenkomst: manager vastgoed woonzorgcomplexen d.d. 26 augustus 2019

Verslag

Verslag informatiebijeenkomst: kavel kopers Cannenburglaan/Hilleraadweg d.d. 26 augustus 2019

Verslag

Verslag informatiebijeenkomst: huurders en omwonenden Schaloenstraat project De Schaloen d.d. 27 augustus 2019

Comunicatieplan

Voor project De Schaloen is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Dit volgt de Inspraak- en Participatieverordening gemeente Den Haag 2012. Lees verder wat dit inhoudelijk betekent.