Communicatie project De Schaloen: toelichting plan, diverse verslagen & visuals

Communicatieplan

Voor project De Schaloen is een communicatie- en participatieplan opgesteld. Dit volgt de Inspraak- en Participatieverordening gemeente Den Haag 2012. Lees verder wat dit inhoudelijk betekent.

Verslag

Verslag Klankbordgroep 3e bijeenkomst d.d. 21 februari 2023

Document

Klankbordgroep presentatie bijeenkomst d.d. 10 oktober 2022

Document

Klankbordgroep 3 Schaloenstraat parkeeroplossing d.d. 22 februari 2022

Document

Powerpoint presentatie (PDF) Sustay / De Vries & Verburg klankbordgroep De Schaloen d.d. 4 april 2022

Verslag

Verslag (PDF) klankbordgroep De Schaloen d.d. 4 april 2022

Document

Brief gemeente Den Haag t.b.v. omwonenden De Schaloen goedkeuring ontwerp-bestemmingsplan d.d. 7 juni 2021

Verslag

Verslag 3e informatiebijeenkomst: online webinar d.d. 9 maart 2021.

Document

Bezonningstudie De Schaloen n.a.v. 3e (online) informatiebijeenkomst d.d. 9 maart 2021

Verslag

Verslag informatiebijeenkomst: manager vastgoed woonzorgcomplexen d.d. 26 augustus 2019

Verslag

Verslag informatiebijeenkomst: kavel kopers Cannenburglaan/Hilleraadweg d.d. 26 augustus 2019

Verslag

Verslag informatiebijeenkomst: huurders en omwonenden Schaloenstraat project De Schaloen d.d. 27 augustus 2019

Visuals