Skip to main content

Bouw fase 2 gaat van start

Bouw aan Loevesteinlaan gaat van start

Op 20 maart start de bouw van het woongebouw aan de Loevesteinlaan. De palen onder het gebouw worden zonder trillingen en zonder zwaar geluid gemaakt. Wij zijn ongeveer een jaar bezig met het bouwen van de appartementen. De overlast houden we zo beperkt mogelijk voor u.

Cannenburglaan tussen trambaan en bouwplaats afgesloten

We starten ook met de bouw van de woningen tussen de trambaan en de Schaloenstraat. Wij noemen dit deel B. In verband met veiligheid wordt de Cannenburglaan tussen de trambaan en de deel B afgesloten tijdens het bouwen.

De Cannenburglaan tussen de trambaan en de kerk wordt geschikt gemaakt om in twee richtingen te kunnen rijden. Parkeren is daar dan niet mogelijk. Er komen borden in de straat met verdere aankondigingen. Deze situatie duurt ongeveer 2 jaar.

Lichtenbergweg tijdens werkzaamheden afgesloten

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de kant van de Lichtenbergweg wordt voor de veiligheid de Lichtenbergweg afgesloten. Dit gebeurt steeds een paar dagen achter elkaar en vindt overdag plaats tijdens werktijden. Tijdens de wegafsluiting zijn er verkeersregelaars aanwezig en staat er borden op de rijbaan. Deze periode start eind februari 2024 en duurt ongeveer een jaar. Tijdens deze periode kan het verkeer twee kanten op rijden op de Hillenraadweg en kan daar niet geparkeerd worden. Ook dit wordt met borden aangegeven.

Problemen of overlast? Bespreek het met de uitvoerder
Wij realiseren ons dat bouwwerkzaamheden overlast met zich meebrengen. Daarom doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Wij zijn tenslotte te gast in uw buurt. Ervaart u overlast of zijn er problemen tijdens de bouw? Neemt u dan contact op met de uitvoerder. De uitvoerder is dagelijks aanwezig en kan mogelijk direct handelen.

Heeft u vragen?

Deze vragen kunt u altijd aan ons stellen via de website www.devriesverburg.nl of info@devriesverburg.nl. Bij dringende vragen kunt u contact opnemen met het kantoor van de Vries en Verburg (aannemer van dit project) via telefoonnummer 0182 – 34 17 41.

Bouwplaats tijdens feestdagen gesloten

Zoals u wellicht heeft gezien is er in de afgelopen periode hard gewerkt aan het project De Schaloen. Om ervoor te zorgen dat het project in het nieuwe jaar net zo hard vordert als in de afgelopen periode, hebben de werknemers tijdens de feestdagen een welverdiende vakantie. Dit betekent dat er op de bouwplaats tussen vrijdag 22 december 13:00 uur en maandag 8 januari 7:00 uur niet gewerkt wordt. Er is dan ook niemand op de bouwplaats aanwezig. Vanaf maandag 8 januari worden de werkzaamheden weer opgestart.

Ziet u in deze periode onraad? Bel dan 112. Bij minder urgente zaken kunt u contact opnemen met het kantoor van de Vries en Verburg (aannemer van dit project) via telefoonnummer 0182 – 34 17 41.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2024!

Trekken damwanden fase 1 De Schaloen gestart.

Inmiddels is de kelder van fase 1 De Schaloen nagenoeg gereed en start de aannemer met het trekken van de damwanden. Er wordt tot en met week 36 dagelijks gewerkt van 07:00 tot 16:00 uur. De aannemer doet uiteraard haar best om de overlast van deze werkzaamheden tot een minimum te beperken. U kunt echter hiervan wel enige geluids- of trillingsoverlast ondervinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor vragen kunt u contact opnemen via wonen@deschaloen.nl of met de Vries en Verburg via:

Telefoon: 0182-341741
E-mail: info@devriesverburg.nl

Start bouw De Schaloen

Het nieuwe jaar gaat van start met de nieuwbouw van De Schaloen in het Haagse Moerwijk. Op 25 januari was de officiële start voor de bouw van dit project. De eerste palen werden de grond ingeslagen door minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wethouder Martijn Balster van gemeente Den Haag, bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van woningcorporatie Staedion, directeur Jimmy Kools van projectontwikkelaar Sustay en commercieel directeur Marco Dekker van aannemer De Vries en Verburg.

Bijdrage aan oplossen woningtekort en leefbaarheid
Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Staedion: “Ik ben heel blij dat we starten met de bouw van De Schaloen. Een project van 570 betaalbare huurwoningen. We leveren hiermee een substantiële bijdrage aan de woningbouwopgave in de regio en ook aan de leefbaarheid in de wijk. Veel vastgoedbeleggers zijn momenteel afwachtend. Dit past niet in een tijd waarin een groot tekort aan woningen is. Daarom neemt Staedion haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en realiseren wij, naast de 222 sociale huurwoningen, ook 348 woningen met een vrije sectorhuur, waarvan het grootste deel in de middenhuur.”

‘Durf nodig om tegen stroom in te bouwen’
Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Het mooie van dit project is dat het alles in zich heeft waar we komende tijd voor staan: voldoende sociale huurwoningen bouwen en meer terugbouwen dan er is gesloopt. Maar het gaat niet alleen om het bouwen van woningen. Het is bouwen aan een gemeenschap. Daarom is dit project waar sociale huur, middenhuur en vrije sectorhuur in zitten, precies wat je nodig hebt. Je wilt eigenlijk een gemeenschap van de toekomst bouwen. Je wilt een samenleving in het klein hebben in zo’n wijk. Daarbij is in een tijd met tegenwind van alle kanten durf nodig om tegen de stroom in te bouwen. Staedion toont hiermee durf en is als woningcorporatie de motor van deze nieuwbouw.

Impuls voor Moerwijk
Martijn Balster, wethouder van gemeente Den Haag: “De behoefte aan extra woningen in Den Haag is heel groot. Ik ben ontzettend blij dat er met De Schaloen zoveel woningen in het sociale- en middenhuursegment bijkomen. Een plek waar verschillende doelgroepen gaan samenwonen, een plek met toekomst, die leeft. Een impuls die Moerwijk goed kan gebruiken!

Inflatie en stijgende rente
Jimmy Kools, directeur van Sustay: “We zijn enorm trots dat we 570 betaalbare, energiezuinige huurwoningen gaan bouwen, ondanks de enorme inflatie en oplopende rente.” “De Schaloen is een project van gezamenlijke inspanningen. Dit is alleen mogelijk, omdat we heel nauw samenwerken met alle partijen en waarbij iedereen zich inzet om het voor elkaar te krijgen,” vult Frank Pieper, directeur van Sustay aan.

Eerste woningen in 2025
Marco Dekker, commercieel directeur van De Vries en Verburg: “Wij dragen graag letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het reduceren van het woningtekort in Den Haag. Met onze gedreven medewerkers en bouwpartners leveren wij in 2025 de eerste woningen op, daar zijn wij reuze trots op!”

De Schaloen: groen en duurzaam, mix van bewoners
Het project is gelegen tussen de Schaloenstraat en Cannenburglaan. De woningen krijgen duurzame voorzieningen voor meer wooncomfort en een lager energieverbruik. Ze worden gasloos en voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van duurzaamheid. De buitenruimte krijgt een nieuwe inrichting met veel aandacht voor groen en het Zuiderpark ligt op loopafstand. De Schaloen zorgt voor een aantrekkelijk Haags woongebied voor gezinnen, senioren en alleenstaanden. In januari 2023 is de bouw gestart.

Den Haag Zuidwest
De bouw van De Schaloen draagt bij aan de vernieuwing van Den Haag Zuidwest. Door meer betaalbare, duurzame woningen voor verschillende doelgroepen, een verbeterde openbare ruimte en meer groen, zal de leefbaarheid in de wijk verbeteren. Den Haag Zuidwest is een van de grootste binnenstedelijke ontwikkelingen in Nederland, waar in de komende 15 à 20 jaar meer dan 10.000 woningen worden gerealiseerd.

Start sloop De Schaloen in Moerwijk

Start sloop oude complexen luidt nieuwe fase in voor De Schaloen in Haagse Moerwijk

Deze maand werd het startsein gegeven voor de sloop van de oude complexen om ruimte te maken voor het nieuwbouwproject ‘De Schaloen’ in Den Haag Moerwijk. Met een symbolische slag van een grote sloopmachine gaven bestuursvoorzitter Staedion Gijsbert van Herk, wethouder Martijn Balster, directeur Frank Pieper van woningbouwontwikkelaar Sustay en directeur Henk Aantjes van aannemer De Vries en Verburg de aftrap van de sloop. De oude complexen bestaande uit 208 woningen en 7 bedrijfsruimten worden gefaseerd gesloopt om ruimte te maken voor 570 nieuwbouwwoningen, waarvan 222 sociale huurwoningen en 348 middenhuur woningen. De huidige bewoners hebben de mogelijkheid om na de sloop weer terug te keren naar de nieuwbouw

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Staedion is blij en ongeduldig met deze stap: “We moeten tempo maken hier op deze plek, in de stad en in de regio en daar wil ik ook op aangesproken worden. Te veel mensen staan op de wachtlijst voor een betaalbare woning. Met de start van de sloop zijn we weer een stap dichterbij een prachtig complex waar onze bewoners betaalbaar, prettig en groen kunnen wonen.”

Wethouder Martijn Balster (Wonen en Zuidwest): “In Den Haag heerst woningnood en is er specifiek een groot tekort aan betaalbare woningen. Met De Schaloen zetten we een flinke stap. We knappen dit deel van Moerwijk op, voegen huizen toe voor mensen met een laag en middeninkomen en werken aan een wijk waar je graag wilt zijn. Waar je thuiskomt.”

Frank Pieper van Sustay: “Het afgelopen jaar is het nog lastiger geworden dan dat het al was om een betaalbare huurwoning te vinden. We zijn begonnen met de sloop van de oude sociale huurwoningen. Wat een trots gevoel geeft het me dat er én meer sociale huurwoningen voor terugkomen én de wijk Moerwijk tevens extra middenhuur krijgt. Het bewijst maar weer eens dat als meerdere partijen de schouders er onder zetten, veel bereikt kan worden op het gebied van volkshuisvesting.”

Mix van bewoners

Het plan voor de Schaloenstraat bestaat uit 570 woningen, waarvan 222 sociale huur en de 348 middenhuur woningen. Zo ontstaat er in Moerwijk een gemêleerde wijk met meer woningen. De bewoners die inmiddels allemaal zijn verhuisd, hebben de mogelijkheid om terug te keren zodra de nieuwbouw is gerealiseerd.

De Schaloen zorgt voor een aantrekkelijk Haags woongebied voor de huidige bewoners én voor de nieuwkomers. Er is woonruimte voor gezinnen, senioren en alleenstaanden. Deze mix zal zorgen voor een diverse wijk waar iedereen zich thuis kan voelen. De categorie middenhuur is een segment waarvan institutionele beleggers steeds vaker inzien dat dit een sleutelrol op de woningmarkt speelt. Zo ook Altera Vastgoed, die verheugd is dat de midddenhuurwoningen van De Schaloen aan haar portefeuille worden toegevoegd.

Participatie

De vorige bewoners en omwonenden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling. Zo zijn er sinds 2019 meerdere bijeenkomsten en spreekuren georganiseerd. Veel bewoners gaven aan dat ze graag zien dat de Schaloenstraat wordt aangepakt. Een klankbordgroep van bewoners heeft meegedacht met de plannen. Najaar 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor belanghebbenden. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn destijds een aantal zienswijzen van belanghebbenden gekomen. Ontwikkelaar Sustay neemt deze zienswijzen serieus en is met de belanghebbenden in gesprek.

Groen en duurzaam

De woningen in de Schaloenstraat krijgen duurzame voorzieningen voor meer wooncomfort en een lager energieverbruik. De woningen worden uiteraard gasloos en voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van duurzaamheid. De buitenruimte krijgt een nieuwe inrichting met veel aandacht voor groen en de Schaloenstraat wordt een zone voor langzaam verkeer. Vlakbij de Schaloen ligt het Zuiderpark waar de bewoners in het groen kunnen recreëren.

Den Haag Zuidwest

De plannen voor de Schaloenstraat dragen bij aan de ambitie die de gemeente heeft voor Den Haag Zuidwest. Een gemengde wijk voor mensen met een krappe beurs, maar ook voor de onderwijzer, politieagent en de middenstander. Bureau Palmbout heeft het stedenbouwkundig plan voor De Schaloen gemaakt. Palmbout maakt in opdracht van de gemeente ook de gebiedsvisie voor Den Haag Zuidwest en een stedenbouwkundig plan voor de wijken Dreven, Gaarden en Zichten.

Bestemmingsplan vastgesteld met gewijzigd ontwerp

In de afgelopen periode heeft het ontwerpbestemmingsplan van sloop-nieuwbouwproject De Schaloen (Moerwijk, Den Haag) ter inzage gelegen voor belanghebbenden. In deze periode hebben zij de kans gekregen om een zienswijze in te dienen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal zienswijzen van belanghebbenden gekomen. Als reactie op deze zienswijzen is door ontwikkelaar Sustay besloten de belanghebbenden tegemoet te komen.

In samenspraak met de gemeente Den Haag is besloten om een aantal bouwvolumes te wijzigen. Zo is er besloten om bouwdeel 8, het kleine blok gelegen aan de Cannenburglaan, met twee bouwlagen te verlagen. Naar aanleiding van deze wijziging is besloten bouwdeel 6, de toren eveneens gelegen aan de Cannenburglaan, met één laag te verhogen. Op deze wijze hebben we voor de toekomstige bewoners kunnen zorgen dat het aantal te realiseren woningen gelijk blijft. Dat is belangrijk, want na de sloop van de huidige sociale huurwoningen komen er namelijk juist meer sociale huurwoningen voor terug. Bovendien worden er tevens middenhuur appartementen toegevoegd. Zo worden mensen met een middeninkomen die nu tussen wal en schip vallen of graag vanuit sociale huur willen doorstromen ook bedient in Moerwijk Den Haag en ontstaat er een betere mix in de wijk.

Donderdag 16 december heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan. De prognose is dat er in 2022 wordt gestart met de bouw. Op de website zijn door de ontwerpwijzigingen nieuwe visuals gemaakt om een goed beeld te krijgen.

Ontwerp-bestemmingsplan door gemeente gepubliceerd

Op donderdag 3 juni heeft de gemeente Den Haag het ontwerp-bestemmingsplan voor De Schaloen gepubliceerd in de staatscourant. Sustay zal binnen de planologische kaders 570 woningen in de wijk Moerwijk uitontwikkelen en realiseren. Er komen appartementen verdeeld over meerdere gebouwen in de segmenten sociale huur en vrije sector huur. Het project, met een groot deel sociale huurappartementen, wordt uitgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Staedion.

De ontwikkeling zal een sloop-nieuwbouwproject zijn waarbij er meer sociale huurwoningen terugkomen dat verdwijnen. Daarnaast wordt middels verdichten voornamelijk middenhuur appartementen toegevoegd. Deze combinatie gaat sterk voorzien in de enorme woonbehoefte die bij diverse doelgroepen leeft in Den Haag en omgeving. Door het toevoegen van middenhuur zal tevens de gewenste doorstroming op gang komen blijkt uit eerdere cases die Sustay realiseerde. Het ontwerp bestemmingsplan is HIER IN TE ZIEN tot en met 14 juli 2021.

Projectmanager Robin Everaars van Sustay kan nu de volgende fase in: “Fijn dat de ruimtelijke kaders nu bekend zijn en dat de gemeente dit heeft goedgekeurd. Dat betekent dat we ons nu gaan richten op de volgende stap, namelijk het nader uitwerken van het ontwerp en het indienen van de omgevingsvergunning.”

De gemeente Den Haag heeft tevens een brief verspreid onder omwonenden omtrent dit proces. Deze brief is HIER TERUG TE LEZEN [PDF].

Over de kracht van samenwerking tussen een marktpartij en een woningcorporatie is door Sustay eerder al de e-paper ‘De sleutel tot…’ gepubliceerd.

Derde bewonersavond digitaal via webinar

Op dinsdag 9 maart vond de derde informatie- en participatiebijeenkomst plaats, ook wel de bewonersavond genoemd. Door de covid pandemie kon de bijeenkomst niet zoals de eerdere twee bijeenkomsten fysiek in de wijk worden georganiseerd. Er werd gekozen voor een interactieve webinar. Projectmanagers Robin Everaars en Victor Kuipers van Sustay leidde de digitale bijeenkomst. Daarnaast was de gemeente Den Haag online aanwezig om specifieke vragen te beantwoorden. De laatste status omtrent het project werd gedeeld en er was volop ruimte voor het stellen van vragen door omwonenden.

Zo werd er deze bewonersavond onder andere gevraagd om de bezonningstudie te delen die gemaakt is. Dit document in pdf is hier te vinden. Tevens is tijdens de avond gevraagd of er geïnteresseerden zijn om deel te nemen aan de klankbordgroep. Met de leden van de klankbordgroep zal omtrent het project De Schaloen regelmatig overleg gepleegd worden over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Voorbereiding overige informatiesessies
  • Overlast gevende werkzaamheden
  • Tijdelijke maatregelen

Indien er interesse is om plaats te nemen in de klankbordgroep, dan kan men deze interesse kenbaar maken door te mailen naar wonen@deschaloen.nl met s.v.p. onderwerp ‘Klankbordgroep’.

De gehele digitale bijeenkomst werd opgenomen en is via onderstaande video terug te kijken:

 

 

Welkom op de Schaloen nieuwspagina

Welkom op de nieuwspagina van De Schaloen Den Haag. Dit project zal enkele jaren in beslag nemen en daarmee divers nieuws met zich meebrengen. De gezamenlijke partners Gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion, ontwikkelaar Sustay en toekomstig bouwbedrijf zullen geïnteresseerden via deze website op de hoogte houden.

Veel leesplezier!