Ontwerp-bestemmingsplan door gemeente gepubliceerd

11 juni 2021
Posted in Nieuws
11 juni 2021 Six - Sustay

Ontwerp-bestemmingsplan door gemeente gepubliceerd

Op donderdag 3 juni heeft de gemeente Den Haag het ontwerp-bestemmingsplan voor De Schaloen gepubliceerd in de staatscourant. Sustay zal binnen de planologische kaders 570 woningen in de wijk Moerwijk uitontwikkelen en realiseren. Er komen appartementen verdeeld over meerdere gebouwen in de segmenten sociale huur en vrije sector huur. Het project, met een groot deel sociale huurappartementen, wordt uitgevoerd in samenwerking met woningcorporatie Staedion.

De ontwikkeling zal een sloop-nieuwbouwproject zijn waarbij er meer sociale huurwoningen terugkomen dat verdwijnen. Daarnaast wordt middels verdichten voornamelijk middenhuur appartementen toegevoegd. Deze combinatie gaat sterk voorzien in de enorme woonbehoefte die bij diverse doelgroepen leeft in Den Haag en omgeving. Door het toevoegen van middenhuur zal tevens de gewenste doorstroming op gang komen blijkt uit eerdere cases die Sustay realiseerde. Het ontwerp bestemmingsplan is HIER IN TE ZIEN tot en met 14 juli 2021.

Projectmanager Robin Everaars van Sustay kan nu de volgende fase in: “Fijn dat de ruimtelijke kaders nu bekend zijn en dat de gemeente dit heeft goedgekeurd. Dat betekent dat we ons nu gaan richten op de volgende stap, namelijk het nader uitwerken van het ontwerp en het indienen van de omgevingsvergunning.”

De gemeente Den Haag heeft tevens een brief verspreid onder omwonenden omtrent dit proces. Deze brief is HIER TERUG TE LEZEN [PDF].

Over de kracht van samenwerking tussen een marktpartij en een woningcorporatie is door Sustay eerder al de e-paper ‘De sleutel tot…’ gepubliceerd.