Nieuwbouw project De Schaloen met ca 570 nieuwe duurzame en betaalbare huurwoningen.

Er heerst in Den Haag een grote druk op de woningmarkt, vooral in het betaalbare segment. Daarom is er een Haagse woonagenda ontwikkeld. Hierin worden maatregelen genomen om deze druk te verlichten. Daarnaast is er de wens om Moerwijk te transformeren en de volledige stad klimaatneutraal te maken in 2040. Nieuwbouwproject De Schaloen brengt deze ambities samen door een klimaatneutraal ontwerp en betaalbare huurwoningen te creëren.

In  de wijk Moerwijk Den Haag vindt daarom de komende jaren een bijzondere transformatie plaats. Als eerste sloop- en nieuwbouw project in deze wijk zullen ruim 200 sociale huurwoningen gesloopt worden en daarvoor in de plaats komen 222 sociale huurwoningen en 348 vrije sector woningen met een middenhuur terug. Dit project wordt vormgegeven rond de Schaloenstraat en Cannenburglaan.

De Schaloen is onderdeel van een grotere voorgenomen transformatie in Moerwijk Zuid.

Renovatie van de bestaande sociale huurwoningen door eigenaar woningcorporatie Staedion bracht niet het kwaliteits niveau dat voor ogen stond. Daarom is er besloten om de verouderde woningen uit de 60-er jaren te slopen en nieuwbouw te realiseren. Daarbij wordt dan tegelijkertijd een verdichtingsopgave vanuit de gemeente gehonoreerd. Er is naast sociale huurwoningen behoefte aan huurwoningen in het middensegment, bij voorkeur te realiseren samen met sociale woningbouw.

In nauw overleg met de gemeente, middenhuur ontwikkelaar Sustay uit Utrecht en woningcorporatie Staedion is een stedenbouwkundig ontwerp ontwikkeld dat zowel sociale – als vrije sector huurwoningen behelst. Het project wordt in twee fasen gerealiseerd. Totale doorlooptijd van het gehele project bedraagt ongeveer 5 jaar vanaf 2019. De eerste oplevering is in 2025.

Middels deze website wil Sustay en haar partners alle belangstellenden op de hoogte houden van de voortgang van dit project.