Skip to main content

Tag: ontwerp

Bestemmingsplan vastgesteld met gewijzigd ontwerp

In de afgelopen periode heeft het ontwerpbestemmingsplan van sloop-nieuwbouwproject De Schaloen (Moerwijk, Den Haag) ter inzage gelegen voor belanghebbenden. In deze periode hebben zij de kans gekregen om een zienswijze in te dienen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal zienswijzen van belanghebbenden gekomen. Als reactie op deze zienswijzen is door ontwikkelaar Sustay besloten de belanghebbenden tegemoet te komen.

In samenspraak met de gemeente Den Haag is besloten om een aantal bouwvolumes te wijzigen. Zo is er besloten om bouwdeel 8, het kleine blok gelegen aan de Cannenburglaan, met twee bouwlagen te verlagen. Naar aanleiding van deze wijziging is besloten bouwdeel 6, de toren eveneens gelegen aan de Cannenburglaan, met één laag te verhogen. Op deze wijze hebben we voor de toekomstige bewoners kunnen zorgen dat het aantal te realiseren woningen gelijk blijft. Dat is belangrijk, want na de sloop van de huidige sociale huurwoningen komen er namelijk juist meer sociale huurwoningen voor terug. Bovendien worden er tevens middenhuur appartementen toegevoegd. Zo worden mensen met een middeninkomen die nu tussen wal en schip vallen of graag vanuit sociale huur willen doorstromen ook bedient in Moerwijk Den Haag en ontstaat er een betere mix in de wijk.

Donderdag 16 december heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan. De prognose is dat er in 2022 wordt gestart met de bouw. Op de website zijn door de ontwerpwijzigingen nieuwe visuals gemaakt om een goed beeld te krijgen.